Зөөврийн сууц

Зөөврийн сууц №4 Хэмжээ:7м х 3.6м
Зөөврийн сууц №4 Хэмжээ:7м х 3.6м
Зөөврийн сууц №4 Хэмжээ:7м х 3.6м
Зөөврийн сууц №3 Хэмжээ:6м x 3.7м
Зөөврийн сууц №3 Хэмжээ:6м x 3.7м
12м x 3.6м Хэмжээтэй сууцны дотор тал-9
12м x 3.6м Хэмжээтэй сууцны дотор тал-8
12м x 3.6м Хэмжээтэй сууцны дотор тал-7
12м x 3.6м Хэмжээтэй сууцны дотор тал-6
12м x 3.6м Хэмжээтэй сууцны дотор тал-5
12м x 3.6м Хэмжээтэй сууцны дотор тал-4
12м x 3.6м Хэмжээтэй сууцны дотор тал-3
12м x 3.6м Хэмжээтэй сууцны дотор тал-2
12м x 3.6м Хэмжээтэй сууцны дотор тал-1
Зөөврийн сууц №2 Хэмжээ:12м x 3.6м
Зөөврийн сууц №2 Хэмжээ:12м x 3.6м
Зөөврийн сууц №1 Хэмжээ:12м x 3.6м
Зөөврийн сууц №2 Хэмжээ:12м x 3.6м
Зөөврийн сууц №1 Хэмжээ:12м x 3.6м
  • Зөөврийн сууц №4 Хэмжээ:7м х 3.6м
  • Зөөврийн сууц №4 Хэмжээ:7м х 3.6м
  • Зөөврийн сууц №4 Хэмжээ:7м х 3.6м
  • Зөөврийн сууц №3  Хэмжээ:6м x 3.7м
  • Зөөврийн сууц №3  Хэмжээ:6м x 3.7м
  • 12м x 3.6м Хэмжээтэй сууцны дотор тал-9
  • 12м x 3.6м Хэмжээтэй сууцны дотор тал-8
  • 12м x 3.6м Хэмжээтэй сууцны дотор тал-7
  • 12м x 3.6м Хэмжээтэй сууцны дотор тал-6
  • 12м x 3.6м Хэмжээтэй сууцны дотор тал-5
  • 12м x 3.6м Хэмжээтэй сууцны дотор тал-4
  • 12м x 3.6м Хэмжээтэй сууцны дотор тал-3
  • 12м x 3.6м Хэмжээтэй сууцны дотор тал-2
  • 12м x 3.6м Хэмжээтэй сууцны дотор тал-1
  • Зөөврийн сууц №2 Хэмжээ:12м x 3.6м
  • Зөөврийн сууц №2 Хэмжээ:12м x 3.6м
  • Зөөврийн сууц №1 Хэмжээ:12м x 3.6м
  • Зөөврийн сууц №2 Хэмжээ:12м x 3.6м
  • Зөөврийн сууц №1  Хэмжээ:12м x 3.6м

Байршил:

Байршил:
Баянзүрх дүүрэг 13-р хороо Дүүргийн 16-603

Харилцах утас:
96664896, 96678926, 99906548

Е- mail:
Khashmunkh@yahoo.com

Weitere Arbeiten
Copyright © 2010 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.                                 Developed by BBSSOFT LLC